youtube skype Twitter facebook

0917 37 33 99

Bảo vệ cho bệnh viện

Bảo vệ cho bệnh viện

Bảo vệ cho bệnh viện

Bảo vệ cho bệnh viện

Bảo vệ cho bệnh viện
Bảo vệ cho bệnh viện

Dịch vụ

Bảo vệ cho bệnh viện

22-11-2017 01:51:40 PM - 2448

Đối với bệnh viện, Bảo vệ Long Hải sẽ tuần tra giám sát bên trong và bên ngoài khu vực, kiểm soát bất kỳ sự cố hay nguy hiểm gì xảy ra. Duy trì sự hiện diện bên trong khu vực khám và điều trị, các bảo vệ chúng tôi luôn có mặt để hỗ trợ bệnh nhân và những người thân của họ nếu cần giúp đỡ.

Kiểm tra, điều tra và phát hiện những hành vi xâm phạm tài sản của bệnh viện, sự lạm dụng hay hành động phá rối sẽ được trình báo ngay cho BQL bệnh viện.

bao-ve-benh-vien

 

- Đảm bảo an ninh trật tự cho bệnh viện trong mọi tình huống mà không làm ảnh hưởng đến các hoạt động kinh doanh bình thường của bệnh viện.

- Đảm bảo mọi tài sản, hàng hóa, trang thiết bị cơ sở vật chất của bệnh viện không bị thất thoát, mất mát do trộm cắp, tham ô hay phá hoại.

- Duy trì mọi đối tượng ra vào bệnh viện thực hiện nghiêm túc mọi nội quy, quy định của bệnh viện đề ra. Để đảm bảo cho bệnh viện luôn có trật tự theo hệ thống quy cũ.

- Xử lý và giải quyết bước đầu mọi sự việc liên quan đến an ninh an toàn tại bệnh viện mà không trái với luật pháp quy định.

- Hỗ trợ công an khu vực để bắt giữ được những tội phạm góp phần giữ gìn an ninh trật tự, an toàn cho bệnh viện và cho khu vực.

 

Các tin khác

PHONE
SMS
MAP